Всеки мъж трябва да знае…

  • Всеки мъж трябва да знае как да накара половинката си да се чувства като кралица.
  • Всеки мъж трябва да знае как да задоволи жена.
  • Всеки мъж трябва да знае как да накара половинката си да се засмее, когато е тъжна.
  • Всеки мъж трябва да знае как се прави възел на вратовръзка.
  • Всеки мъж трябва да знае как да си направи сандвич сам.
  • Всеки мъж трябва да знае как да се разбира с половинката си без дори да обели и дума.
  • Всеки мъж трябва да знае как да се поддържа.
  • Всеки мъж трябва да знае, че жените мразят лъжите и предателството.
  • Всеки мъж трябва да знае как да целуне половинката си така, че тя да потрепне.
  • Всеки мъж трябва да знае как да възпитава децата си.